Co to EBITDA? Jakie ma znaczenie dla firmy?

Zawsze w raportach spółek, czyli w tzw. rachunku zysków i strat pojawia się termin EBITDA. Co on właściwie znaczy? Czy jest on ważny oraz o czym on mówi – wyjaśnimy w poniższym artykule.

 

EBITDA – definicja

EBITDA to z angielskiego „earnings before interest, taxes, deprecitation and amortization”. Przekładając to na język polski oznacza zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków i amortyzacji. Najprościej mówiąc jest to wypracowany przez firmę zysk, bez uwzględniania kosztów takich jak amortyzacja, odsetki czy podatki. EBITDA to czysty zysk wypracowany z działalności operacyjnej firmy. Należy pamiętać, że amortyzacja oraz koszty finansowe nie są zależne od firmy, a od jej działalności operacyjnej.

 

Jak obliczyć EBITDA ?

Najłatwiej wykorzystać do tego dwie wielości finansowe EBID oraz amortyzację.

EBIT jest zyskiem powstałym w wyniku odjęcia od przychodu z działalności kosztów i odpisów amortyzacyjnych, bez kosztów podatkowych i finansowych.

Wzór na obliczenie:

ZYSK NETTO + KOSZTY PODATKOWE + KOSZTY FINANSOWE

Amortyzacja a EBITDA

Amortyzacja to koszt środków trwałych, które są wykorzystywane w działalności firmy, lecz rozłożony w czasie. Firmy mogą odpisywać w amortyzację trwałe aktywa materialne (maszyny, budynki) oraz aktywa niematerialne (licencje, marki, znaki towarowe i patenty).

Amortyzacja jest kosztem niegotówkowym, co oznacza że jest kosztem z którym nie wiąże się wydatku gotówkowego. Wydatek w formie zakupu ponoszony jest przed rozpoczęciem wykazywania kosztów amortyzacyjnych. Co oznacza, że koszt dokonywany jest raz, ale rozliczany przez kilka lat.

Co mówi wskaźnik EBITDA?

Wskaźnika EBITDA używa się jako kategorii porównawczej podczas rynkowej wyceny firmy. Wskaźnik jest najczęściej używany przez rynek kapitałowy, spółki giełdowe oraz analityków. Mimo jego powszechności, ani w Polsce, ani na świecie nie jest on formalnie zdefiniowany i nie podlega on żadnym regulacjom.

– EBITDA jest powszechnie znaną miarą rentowności

– może być używana jako zamiennik przepływów gotówki w firmie

– upraszcza porównania działalności operacyjnych

– pozwala na analizę wyniku przedsiębiorstwa niezależnie od wysokości kosztów finansowych

– jest jednym z głównych elementów podczas wyceny firmy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *